Британийн шинжээчид: Оросууд манай армийг үдийн хугасд бут цохиж чадна