Эрүүл мэндэд хамгийн хортой архийг эрдэмтэд нэрлэжээ