”Үлгэр жишээ үлээвэр найрал хөгжимчид” Германчуудыг гайхшруулав